ترسناک

تبر استخوانی (Bone Tomahawk) 2015

ویکتور فرانکنشتاین (Victor Frankenstein) 2015

تاثیر لازاروس ( The Lazarus Effect ) 2015

ما ( Us ) 2019

در انتظار دستورالعمل های بیشتر (Await Further Instructions) 2018

#زنده (#Alive) 2020

یک مکان آرام (A Quiet Place) 2018

من تنها زیبای خانه ام (I Am The Pretty Thing That Lives In The House) 2018

قطار بوسان ۲ (Peninsula) 2020

در میان علف زار بلند (In The Tall Grass) 2019

سریال مردگان متحرک (The Walking Dead)

جادوگر (The Witch) 2015

کرمپوس (Krampus) 2015

آن : بخش دوم (It:Chapter Two) 2019

آن (iT) 2017

شکارچی باسکرویل (The Hound Of The Baskervilles) 1988

وحشی (Wildling) 2018

هانسل و گرتل: شکارچیان ساحره (Hansel and Gretel: Witch Hunters) 2013

کنستانتین (Constantine) 2005

شوالیه بی سر (Sleepy Hollow) 1999