علمی و تخیلی

مخالفان خورشیدی (Solar Opposites) 2020

قطار برف روب (Snowpiercer) 2013

جنگ دنیاها (War of the Worlds) ۲۰۰۵

تبدیل شوندگان:انتقام سقوط (Transformers: Revenge of the Fallen) 2009

آینه سیاه: بندراسنچ (Black Mirror: Bandersnatch) 2018

فراماشین (Ex Machina) ۲۰۱۵

ولورین (The Wolverine) 2013

سریال پایان (النهایه THE END)

بامبلبی (Bumblebee) 2018

میان ستاره ای (Interstellar) 2014

ترمیناتور۲: روز داوری (Terminator2: Judgment Day) 1991

مردان ایکس: گرگ نما (X-Men Origins: Wolverine) 2009

دنیای ژوراسیک (Jurassic World) 2015

آلیتا: فرشته جنگ (Alita: Battle Angel) 2019

مریخی (Martian) 2015

انتقام جویان (The Avengers) 2012

پیشتازان فضا (Star Trek Beyond) 2016

مرد عنکبوتی: بازگشت به خانه (Spider Man: Homecoming) 2017

انتقام جویان: عصر آلترون (Avengers: Age of Ultron) 2015

کوچک سازی (Downsizing) 2017